onsdag 21 maj 2014

Vitec - Klart köp vid första anblick

Vitec ser bra ut. Kladdade ihop en kort sammanfattning på lunchen ute i solen idag. Ni får ta den för vad den är rent utseendemässigt på grund av det. Jag tycker i vilket fall att siffrorna ser bra ut och jag kommer läsa på mer och återkomma.

Vitec

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till utvalda branscher. Bland kunderna finns fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, energibolag samt tidningsföretag.

Kurs 110:-
Börsvärde 575 msek

Triggers

Förvärvat två bolag, ett i Finland och ett i Norge, deras siffror har inte börjat synas i siffrorna än. Pot vinst per 2014 ca 7-9 kr. Ca p/e 11 räknat på det.

På helåret 2013

Resultat
Nettoomsättning 371,6 Mkr (389,2)
Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (40,1)
Rörelsemarginal 11 % (11)
Vinst per aktie före utspädning 5,78 kr (6,34)

Utdelning 2,75

Balansräkning
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 21,3 Mk
Totalt uppgick räntebärande skulder per den 31 december 2013 till 81,3 Mkr
Eget kapital hänförligt till Vitecs aktieägare uppgick till 169,6 Mkr vid
årets slut. Soliditeten uppgick till 44 %

Q1 2014

Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1)
Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0)
Rörelsemarginal 12 % (10)
Vinst per aktie före utspädning 1,58 kr (1.48 efter enligt rapporten)

Dvs per helår på Q1x4 (1,58x4) =  6,32 per aktie

Två förvärv sker under perioden. Jämfört med förra rapporten ökar skulderna.

Totala räntebärande skulder uppgick per den 31 mars 2014 till 121,3 (100,6) fördelat på långfristiga
räntebärande skulder 93,1 Mkr (69,6) samt kortfristiga räntebärande skulder 28,2 Mkr (31,0).
Eget kapital hänförligt till Vitecs aktieägare uppgick till 180,0 Mkr (154,2). Soliditeten blev 32 % (34). Föreslagen
aktieutdelning uppgår till 2,75 kr per aktie, totalt 14,6 Mkr.

Frågor:

Vad kan dom köpta bolagen bidra med resultatmässigt?

Förvärvade företag

Acute 

Siffror:

Räknar med att Acute, som integreras två månader in i 2014 kommer addera knappt 6 MSEK i vinst och ca 40 MSEK i omsättning under 2014. Vinstprognos per aktie till 7,15 SEK från 6,3 SEK som följd av förvärvet. Förvärvskostnaderna uppgår enligt ledningen till mindre än 0,5 MSEK.


Autodata

Efter kvartalets utgång köpte Vitec det norska programvarubolaget AutoData Norge AS. Ett bolag som erbjuder ett branschspecifikt affärssystem för den norska bildelsmarknaden. AutoData omsatte 2013 NOKm 38,3 med nära 100% repetitiva intäkter och ett resultat före skatt om NOKm 6,4. Vitec betalade kontant NOKm 33,4 (SEKm 37) den 24 april för 100% av AutoData.

Sammanfattning:

7,1 (Autodata) + 6 (Acute) + 48 (Sverige) = 61 msek för helårdet 2014. (Jfr 575 i börsvärde, p/e ca 10). Omsättningen blir 80 miljoner i tillägg för förvärven = 400 + 80 = 480, kurs 575 p/s talet ser lågt ut också.

Höjd utdelning i över 5 år i rad. Jag jämförde mina siffror med Aktieingenjören och dom ser ut att stämma rätt bra på dom förvärvade bolagen. På grund av högre bolagsskatt i Norge kan det ev. bli lite högre, sen är det oklart hur man kommer att göra med vinsten, flytta den från ett land till ett annat. Så dom är ungefärliga projektioner beräknat på 2013 års siffror. Som sagt, ser köpvärt ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar