torsdag 27 november 2014

Investeringskriterier - del 1

Det har gått 6 månader av bloggande och jag hade fortfarande inte skrivit upp mina investeringskriterier. Det är svårt så jag får nog göra det i delar. På grund av svårigheterna tänkte jag börja med att beskriva, om än inte i sin helhet, vilken typ av bolag jag gillar, för det vet jag. I det här inlägget gör jag ingen skillnad på bolag och aktie. Det tog mig fem minuter att skriva ner vad jag tycker om, komiskt med tanke på vilka svårigheter jag haft med kriterier. Det blir en satans massa jag, men det får ni acceptera. Kanske hade det varit lättare att bara välja p/e tal, avkastning på eget kapital, någonting om DCF m.m och härma någon lite men det hade inte varit hälften så roligt och utvecklande tror jag.

Om någon skulle fråga mig vilken typ av aktier jag tycker om skulle jag svara att jag tycker om bolag med tillväxt i både omsättnings och resultatdelen. Jag tycker om bolag där jag förstår verksamheten. Jag tycker om bolag med en långsiktigt hållbar affärsidé. Jag tycker om bolag som har en underliggande tillväxt i branschen. Jag tycker om bolag med en sund skuldsättning, inte för mycket, inte för lite. Jag tycker bättre om bolag som säljer till många istället för till få. Jag tycker om bolag som inte kräver en enorm kapitalinsats från bolagets sida för att få fram en produkt att sälja. Jag tycker om bolag med en stark ägare, eller flera. Jag föredrar om utvecklingen sista 5 åren varit stabil i någon mån. Ju mindre stabilt det varit ju lägre p/e tal föredrar jag. I en ideal värld ser jag också att bolaget har starka konkurrensfördelar gentemot konkurrenter och en inlåsningseffekt. Jag föredrar mellanstora bolag. Historiskt sett genererar dom bäst avkastning. Bolaget får gärna dela ut pengar till aktieägarna men det får lika gärna investera det i verksamheten om de historiskt visat sig duktiga på det. Bolaget ska inte vara beroende av förvärv för tillväxt, tillväxten måste vara organisk till största del. Förutom vid speciella omständigheter kommer jag aldrig tillåta en hög värdering jämfört med långsiktigt hållbar vinst. Jag får gärna uppleva det som att ledningen är kompetent, stabil och har eget kapital investerat. Det var vad jag kan komma med på rak arm, finns säkert saker jag missat som jag får komma tillbaka till.

I ett eller flera inlägg kommer jag återkomma till vad jag skrivit ovan och gå igenom varje mening var för sig och se hur olika nyckeltal kommer kunna användas för att avgöra om bolaget uppfyller mina krav. Inget krav är absolut utan ibland måste alla investerare ta hänsyn till omständigheterna och göra en sammanvägd bedömning efter bästa förmåga. Alla krav kan inte kvantifieras på det sättet men många kommer jag att kunna göra det med. Jag tror det kommer kunna bli något jag kan få gott om feedback på. Kan bli bra.

Jag är dock lite orolig för att investeringskriterier kommer förta styrkan i vad jag är bra på. Att väga samman alla fakta, utan att behöva skriva ner något och komma fram till en rimlig slutsats. Får försöka ha det i bakhuvudet när jag ger mig på ett bolag med hjälp av kriterierna första gången. Viktigt att inte bli slav under kriterier och missa helheten. Som en duktig bloggare nyligen skrev, hittar man ett bolag med stabil vinst sista 5 åren, generös utdelning m.m är chansen liten att marknaden inte redan diskonterat allting positivt och värderingen kommer vara därefter. Det är inte den typ av bolag jag tycker om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar