söndag 21 december 2014

Investeringskriterier del 2 - Tillväxt

Betyder mer eller mindre som rubriken lyder men tillåt mig att utveckla lite. Målsättningen är bolag med 20+ % tillväxt per år. 

Viktigast är omsättningstillväxten och i andra hand kommer resultattillväxten. Om resultattillväxten kan sägas att det är ett betydligt mer flexibelt kriterium och undantag kan ske under vissa omständigheter. Närmare bestämt om bolaget är i ett utvecklingsstadium och det är dit resurserna går.

Omsättningstillväxten är däremot extremt viktig i min investeringsfilosofi för med undantag för marginalförbättringar är det omsättningstillväxten som kommer att driva resultatutvecklingen och i sin tur aktiens kursutveckling. Jag kommer aldrig köpa ett bolag med sjunkande omsättning som t.ex. Telia (obs sista kvartalet) oavsett utdelning. Det är inte så jag tror att jag kommer nå så god avkastning som möjligt, bättre än index.

Det vi talar om är dessutom uteslutande organisk tillväxt. Kan bolaget inte växa genom att utveckla och sälja sina egna produkter är bolaget inget för mig.

Kriteriet kommer att förkortas till: Tillräcklig tillväxt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar