måndag 22 december 2014

Investeringskriterier del 2 - uppdatering samt Peter Lynch klassiker

Omformulering av tillväxtkriteriet
Igår försökte jag definiera ett tillväxtkriterium men idag kom jag på ett tillägg till det inlägget.

"Kriteriet lyder: Tillräcklig tillväxt"


Något jag glömde och är väldigt viktigt för mig är att det finns en underliggande tillväxt i branschen. Kommentar till det är i det närmaste överflödig men generellt kan det väl sägas att det kommer underlätta för både bolaget och aktiekursen om det finns en underliggande tillväxt i branschen. Att tillväxten sedan droppar av allteftersom är en sak men inga bolag kommer förekomma där det inte finns någon egentlig tillväxt i branschen att tala om. Någon exakt siffra är inte möjlig att sätta och statistik kan vara farligt att använda i detta fall hur som helst. Det ska inte vara the next big thing men det ska inte heller vara tidningsindustrin på 2000 talet eller för den delen teleoperatörerna av idag. 


Omformuleringen blir: Tillräcklig tillväxt i både bolag och bransch.


Peter Lynch

Ännu ett exempel på att de allra bästa ofta besitter förmågan att förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Något som gäller i de flesta sektorer.

I’m trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks to go up. This is very magic: it’s a very magic number, easy to remember. Coca-cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago; the stock has gone up 30 fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago – the stock is half its price 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There’s a company behind every stock – if the company does well, the stock does well. It’s not that complicated.”
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar